Podmienky akcie „Zľava 5 % pre odberateľov newslettra“

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá určujú podmienky, rozsah a reklamačné pravidlá týkajúce sa akcie „Zľava 5 % pre odberateľov newslettra“ (ďalej len: „Akcia”), podmienky uplatnenia, práva a oprávnenia osôb, ktoré sa Akcie zúčastňujú a zároveň povinnosti Organizátora (ďalej len: „Podmienky akcie”).
 2. Organizátorom Akcie je spoločnosť FREYA Slovakia s.r.o. so sídlom Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 22565/R, IČO: 45 399 816, IČ DPH: SK2022 961 655 (ďalej len: „Organizátor”).
 3. Akcia sa realizuje prostredníctvom internetového obchodu FREYA – zdravý obchod (ďalej len: „Internetový obchod”), dostupného na adrese URL: https://www.freya.sk/.
 4. Na Akcii sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí od Organizátora získali zľavový kód a splnili podmienky účasti na Akcii (ďalej len: „Účastník akcie”). Akcia je určená výlučne pre zákazníkov, ktorí poskytli Organizátorovi svoju e-mailovú adresu a prihlásili sa tak k odberu newslettra. Organizátor odošle zákazníkovi najneskôr do 2 dní od prihlásenia sa k odberu newslettra zľavový kód na e-mailovú adresu, ktorú uviedol zákazník v priebehu prihlasovania sa k odberu newslettra.

II. Predmet akcie a podmienky využitia zľavy

 1. Predmetom Akcie je možnosť využiť zľavu v hodnote 5 % z aktuálnej predajnej ceny produktov v ponuke Internetového obchodu prostredníctvom zľavového kódu zaslaného Organizátorom. (ďalej len „Zľava“).
 2. Táto Akcia platí až do odvolania, s výhradou ustanovení bodu 12.
 3. Účasť na Akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi, okrem úhrady zakúpených produktov a ceny prepravy, ktorú si zvolil zákazník).
 4. Pre účasť na Akcii je potrebné vykonať nasledovné kroky:
  • zapísať sa k odberu newslettra na adrese: „Prihlasenie k odberu noviniek„,
  • prečítať si a odsúhlasiť Podmienky akcie,
  • pred dokončením objednávky zadať v košíku zľavový kód, ktorý Účastník akcie získal od Organizátora akcie a kliknúť na pole “Použiť kupón”. Ak vyššie uvedený zľavový kód nebude uplatnený pred potvrdením objednávky, znamená to, že sa kupujúci vzdal práva na využitie zľavy pre danú transakciu.
 1. Zľava bude poskytnutá tak, že aktuálna cena produktu alebo produktov zakúpených v Internetovom obchode Účastníkom akcie bude znížená o hodnotu zľavy – t. j. o 5 % z pôvodnej ceny produktu alebo produktov. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnené produkty, poštovné a balné. Účastník akcie je povinný uhradiť tieto náklady v plnej výške.
 2. V prípade súčasného nákupu niekoľkých produktov, sa Zľava odpočíta z celkovej ceny produktov. V prípade, ak zákazník vráti produkt zakúpený v rámci Akcie, Organizátor vráti zákazníkovi výlučne sumu reálne zaplatenú za produkt (cenu zníženú o hodnotu alebo alikvotnú časť hodnoty zľavy). V prípade, ak Účastník zľavy nevráti všetky produkty zakúpené s využitím kódu, na ktoré sa vzťahuje Zľava, získa späť finančné prostriedky znížené o alikvotnú hodnotu zľavy.
 3. V priebehu trvania Akcie môže Účastník akcie uplatniť zľavový kód len raz.
 4. Zľavu nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za akýkoľvek iný platobný prostriedok. Zľava je neprenosná.
 5. Účastník akcie má pri nákupe produktov v Internetovom obchode právo, a nie povinnosť, uplatniť zľavu.
 6. Účastník akcie môže uplatniť zľavu za podmienok stanovených v týchto Podmienkach akcie do 6 mesiacov od nadobudnutia zľavového kupónu.

III. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie týkajúce sa Akcie môže Účastník akcie nahlásiť prostredníctvom e-mailu: ob****@fr***.sk alebo písomne na adresu Organizátora akcie: FREYA Slovakia s.r.o., Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná (ďalej len: „Reklamácia”).
 2. Pre rýchle vybavenie reklamácie je potrebné uviesť meno a priezvisko Účastníka akcie, kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy alebo telefónne číslo) a popis dôvodov reklamácie.
 3. Organizátor akcie sa k reklamácii vyjadrí najneskôr do 14 dní od jej podania.
 4. Reklamáciu vybavuje Organizátor akcie podľa ustanovení týchto Podmienok akcie.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky akcie sú platné do nahradenia novými podmienkami.
 2. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok akcie.
 3. V prípade zmeny Podmienok akcie organizátor sprístupní úplné znenie nových podmienok.

V Trenčianskej Turnej 30.03.2022

Novinky a tipy do vašej schránky

Nakupujte výhodne a žite zdravšie